Skip to main content

In een recente ontwikkeling heeft het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) kunstmatige intelligentie (AI) geïntegreerd in de beantwoording van patiëntenvragen. Deze AI, een chatrobot, genereert antwoorden op schriftelijke vragen van patiënten, die vervolgens door artsen gecontroleerd en indien nodig aangepast worden​​. Dit systeem verwerkt wekelijks ongeveer 1200 patiëntenvragen, variërend van medicatiegebruik tot scanuitslagen, en categoriseert deze om relevante antwoorden te genereren​​.

Interessant is dat de robotantwoorden als vriendelijker en empathischer worden beschouwd dan die van zorgverleners, vanwege de neiging van zorgverleners om vragen kortaf te beantwoorden​​. De AI is echter geen zelflerend systeem, voornamelijk vanwege privacyoverwegingen, aangezien het geïntegreerd is in het elektronisch patiëntendossier​​.

Dit initiatief markeert een beginfase van AI-toepassing in de gezondheidszorg, met toekomstige plannen om AI in te zetten voor onder andere het samenvatten van patiëntinformatie en het ondersteunen van diagnostische processen​​. Dit initiatief is een reactie op het personeelstekort in de zorg, waarbij kunstmatige intelligentie gezien wordt als een essentieel hulpmiddel om de continuïteit van zorg te waarborgen.